Skip to content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 922355843
Saksnummer 21-089784KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 08.10.2021
Klokken 09:30
Frist dag 14.05.2021
Anmeldelse av krav 30.09.2021
Konkursåpning 26.08.2021
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search