Skip to content

Mange lurer på hvordan den tidligere deltakeren (partneren) i vårt firma kunne drive på med det han gjorde så lenge uten at det ble oppdaget og stoppet.

Vi har stor forståelse for at det er spørsmål rettet mot mange aktører, deriblant oss. Det er svært mye vi ennå ikke vet om sakens faktum. I tillegg er det begrenset hva vi kan gi av informasjon i media om det vi så langt har avdekket og det vi får opplysninger om underveis i våre undersøkelser. Dette skyldes blant annet strenge regler om taushetsplikt, og hensynet til den pågående politietterforskningen.

Spørsmål fra media
Vi får jevnlig spørsmål fra journalister om å kommentere enkelthendelser. Av hensyn til strenge regler for taushetsplikt som gjelder den avdøde advokatens kundeforhold, undersøkelsene vi selv har igangsatt og den pågående politietterforskningen, er vi avskåret fra å kommentere enkelte påstander og opplysninger i offentligheten.

Også forvalter for avdødes advokatvirksomhet, og bostyrer for avdødes dødsbo, har taushetsplikt overfor oss. Det finnes derfor mye informasjon i saken som vi ikke har tilgang til. Vi undersøker alle henvendelser vi mottar så langt det er mulig.

Vi har gitt Tilsynsrådet alle opplysninger de har bedt om, og har respekt for det krevende arbeidet Tilsynsrådet har i en sak der det er mange spørsmål vi og andre berørte ønsker svar på.

Direktør i Tilsynsrådet, Dag Eriksen, har kommentert vårt samarbeid med Tilsynsrådet til Advokatbladet.

– Forvalter og tilsynsrevisor, som forestår den løpende håndteringen på Tilsynsrådets vegne, har et godt samarbeid med advokatforetaket, sier Eriksen.

 

Økokrims etterforskning
Den siste uken i mai mottok Bull Årstad dokumentasjon som ga grunnlag for å politianmelde den tidligere partneren. Vi leverte politianmeldelse den 31. mai.

Vi er glade for at Økokrim har startet etterforskning og vi ønsker å ha et godt samarbeid med politiet. I tillegg har vi iverksatt egen undersøkelse ved ekstern advokat som vil samarbeide tett med Økokrim i tiden fremover. Vi er opptatt av at vår egen undersøkelse gjennomføres i samråd med Økokrim for å sikre at vi ikke foretar oss noe som kan ødelegge eller hindre politiets egen etterforskning. Vi kan også bekrefte at vi selv tok kontakt med Økokrim så snart vi fikk vite at de har innledet etterforskning.

 

Drift av firmaet
Vi driver vår advokatvirksomhet videre, til tross for en vanskelig tid, og vi ivaretar eksisterende og nye kunder og samarbeidspartnere fortløpende.

Advokater hos Bull Årstad driver i hovedsak individuelt arbeid. Det gjorde også den tidligere partneren. Han gikk ut av firmaet for et halvt år siden. Hans aktiviteter har ingen påvirkning på de andre advokatenes saker eller kundeforhold.

Back To Top
Search