Skip to content

RSM Norge har valgt å fratre som revisor for oss med umiddelbar virkning. Slik vi forstår begrunnelsen skyldes dette at revisor i forrige uke mottok varsel om søksmål i den pågående saken. Et søksmål vil kunne påvirke revisors uavhengighet.

Bull Årstad fikk melding fra RSM Norge fredag 5. juli, etter kontortid, samtidig med at fratreden ble meldt til Foretaksregisteret.

– Vi stiller spørsmål ved måten RSM gjennomfører fratredelsen på – uten varsel – og mener revisor har opptrådt i strid med revisorloven. Vi vurderer derfor å klage fratredelsen inn for Finanstilsynet, sier daglig leder Lars Kåre Pedersen i Bull Årstad.

Bull Årstad skulle fått et varsel i rimelig tid før fratreden slik det følger av revisorloven.  Uavhengig av grunn for oppsigelse skulle revisor ha varslet fratreden med rimelig frist.

– RSM leverte en revisjonsberetning for 2023 uten merknader, 24. april i år, sier Pedersen.

Revisorfirmaet har representert Bull Årstad i en årrekke og har avlagt ren revisjonsberetning hvert eneste år. Sist uke mottok RSM varsel om søksmål fra kreditorer relatert til den tidligere deltakerens (partnerens) aktiviteter. Dette søksmålsvarselet utfordrer kravet til revisors uavhengighet. I tillegg har RSM vært revisor både for vårt advokatfirma og vedkommendes firmaer. Dermed kan det oppstå interessekonflikter.

Vi vil bidra til å belyse saken best mulig og samarbeider med Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet og Økokrim. Vi har også fritatt RSM Norge fra taushetsplikten overfor Tilsynsrådet, men revisjonsselskapet har ikke villet svare på alle spørsmål fra dem.

Back To Top
Search