Skip to content

Bård Hermansen startet som advokatfullmektig ved advokatfirma Bull Årstad DA våren 2022. Han har siden da arbeidet med saker blant annet innen strafferett, personskade, kjøpsrett og skatt. Han har nå fullført den siste tvistesaken sin og med det oppfylt prosedyrekravet i advokatforskriften § 8-1.

Vi ønsker advokat Hermansen velkommen til standen.

Back To Top
Search