Skip to content

I likhet andre rapporteringspliktige (blant annet finansinstitusjoner og eiendomsmeglere), er advokater underlagt et forholdsvis omfattende antihvitvaskingsregleverk. Erfaringen etter ikrafttredelsen av hvitvaskingsloven i 2018 er at det fortsatt er mange virksomheter som finner det vanskelig å etterleve lovens krav, særlig gjelder det utarbeidelse av virksomhetsrettet risikovurdering (som er grunnlaget for virksomhetens antihvitvaskingsrutiner). Mange er også usikre på hvilke oppdrag som omfattes av loven, og hvilke tiltak man plikter å iverksette i forbindelse med påkrevde kundetiltak.

Advokat Angeline Haraldsen Riis leder Advokatfirma Bull Årstad DA sitt arbeid med AML. Hun har særlig kompetanse på implementering av anti-hvitvaskingsreglementet i advokatvirksomheter. Advokat Angeline Riis kan engasjeres til å holde kurs, eller til å gjøre en vurdering av om firmaets risikovurdering, rutiner, og etterlevelse etter oppfyller lovens krav.

Riis kan kontaktes på e-post ahr@bullarstad.no for en uforpliktende samtale.

Back To Top
Search