Skip to content

Advokat Janne Eide Roalkvam i erstatningsgruppen ved Advokatfirma Bull Årstad DA, er valgt til medlem av Advokatforeningens lovutvalg for erstatningsrett. Eide Roalkvam har lang erfaring med erstatningssaker, og prosederer jevnlig slike saker for domstolene med svært gode resultater.

Advokatforeningens lovutvalg består av advokater med særlig kunnskap innen sitt fagfelt. Lovutvalgene følger med i lovgivningsarbeidet og avgir høringsuttalelser. I tillegg til dette besvarer lovutvalgene henvendelser fra pressen, og kommer med generelle råd innen fagfeltene.

Back To Top
Search