Skip to content

Investorer har av Gulating lagmannsrett blitt tilkjent erstatning på flere millioner kroner av tilrettelegger av en emisjon i et fallert eiendomsprosjekt på Hamar.

Advokatene Leif Inge Håland og Bjørn Frafjord har bistått 47 aksjonærer som deltok i en emisjon i selskapet K54 Eiendom AS som skulle utvikle et eiendomsprosjekt på Hamar. Prosjektet ble aldri igangsatt og K54 Eiendom AS ble undergitt konkursbehandling i 2016.

Gulating lagmannsrett har i dom avsagt den 15.10.2020 konkludert med at tilrettelegger i emisjonen, Agasti Wunderlich Capital Markets, som senere ble innfusjonert i Trac Services, handlet erstatningsbetingende ved bevisst å gi feilinformasjon i forbindelse med emisjonen. Trac Services er sammen med forsikringsselskapet Zurich Insurance dømt til å betale tilbake pengene til investorene. Det er et annet resultat enn det Stavanger tingrett kom til i en dom avsagt i 2019. Her ble det konkludert med at det ikke var noen årsakssammenheng med Agastis handlinger og det økonomiske tapet til investorene.

Fire av investorenes saker er prøvd i retten, mens 41 andre investorer har fått saken stanset i påvente av en rettskraftig dom. De forventer nå alle å få erstatning. For å forenkle behandlingen i retten ble det besluttet å starte med fire saksøkere i en såkalt pilotsak. Om denne saken blir rettskraftig vil vi også kreve erstatning for 41 andre aksjonærer hvor sakene er stanset i påvente av dom i pilotsaken.

Minimumsinvesteringen for å bli med i prosjektet var 1 million kroner. Enkelte investerte opp mot 1,5 millioner kroner. De totale erstatningskravet er derfor på opp mot 50 millioner kroner. I tillegg kommer forsinkelsesrenter på 8-9 prosent, som har løpt siden november 2016.

Se nærmere omtale av saken her i finansavisen.no

Back To Top
Search