– En fremtidsfullmakt er betryggende å ha og tenker du på dette tidlig, får du styrt det etter egne behov, sier advokat Lars Kåre Pedersen.

En typisk situasjon er at mor eller far sitter igjen alene og etterhvert kommer på sykehjem for så å bli ute av stand til å ivareta sine egne interesser. For eksempel ved demens. Hvis de har verdier i eiendom som hytte eller bolig kan disse verdiene «låses» om ikke de nærmeste har fått fullmakt.

– Mange ville gjerne ønsket at barna skulle selge eller overta boligen eller hytta i en slik situasjon. Det kan være vanskelig uten en fremtidsfullmakt, sier Lars Kåre Pedersen.

Han forklarer at reglene i vergemålsloven er ganske fastsatte for de fleste pårørende uten en fremtidsfullmakt. Man må ha tillatelse fra Fylkesmannen for å kunne selge eller overta eiendom, og det kan være vanskelig og tidkrevende å få til.

Les hele saken her.