Skip to content

Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett har ansatt 3 nye faste forsvarere.

Ved ansettelsen vektlegges de formelle og personlige kvalifikasjoner til søkerne. Domstolene har erfaring med søkerne, og baserer sine innstillinger på bakgrunn av faglige kvalifikasjoner, relevant praksis og personlig egnethet. Vervet som forsvarer er personlig, og har en varighet på 6 år med adgang til gjenoppnevning for 6 nye år.

Advokat Helene Haugland hos Advokatifrma Bull Årstad DA er oppnevnt for 6 år. Hun trer samtidig ut av vervet som fast bistandsadvokat, et verv hun har hatt de siste 8 år.

Back To Top
Search