Skip to content

Advokatfirma Bull Årstad DA har bistått Laerdal Medical i forbindelse med ervervet av det amerikanske selskapet B-Line Medical.

Helseteknologiselskapet Laerdal Medical som er verdensledende innen opplærings- og gjenopplivingsutstyr for helsesektoren, inngikk den 15. juli 2019 avtale om å erverve det amerikanske teknologiselskapet B-Line Medical. Avtalen innebærer at Laerdal Medical får tilgang til B-Line Medical sine skybaserte løsninger for fangst og analyse av video og data ved simuleringsbasert undervisning og vil med dette kunne videreutvikle eksisterende produkter til det beste for selskapets kunder.

For nærmere informasjon om transaksjonen vises det til Laerdal Medical sin kunngjøring: www.laerdal.com/us/information/laerdal-to-acquire-b-line-medical/

Advokatfirma Bull Årstad DA har gjennom hele prosessen bistått Laerdal Medical med rådgivning, herunder deltatt i forhandlinger, selskapsgjennomgang og avtaleutforming. Advokatfirma Bull Årstad DA sitt transaksjonsteam har vært ledet av advokat Espen Trædal. Avtalen reflekterer en kompleks transaksjonsstruktur og prosjektet har medført behov for bidrag fra våre spesialister, blant annet innenfor transaksjoner, avtalerett og skatt.

****

Advokatfirma Bull Årstad DA bistår til enhver tid flere ulike aktører i forbindelse med transaksjonsoppdrag og får stadig nye forespørsler fra klienter som ønsker bistand innenfor forhandlinger, selskapsgjennomgang og transaksjoner.

For nærmere informasjon vedrørende bistand i forbindelse med transaksjoner kan advokat Espen Trædal kontaktes på telefon 922 19 171 eller e-post etr@bullarstad.no.

Back To Top
Search