Skip to content

Andreas Christer Carlbom er fra mai 2018 autorisert som advokatfullmektig hos oss.

Han har de siste 5 år arbeidet hos Skatt Vest, og tar med seg sin erfaring derfra til oss.

Andreas styrker laget, og vi er svært fornøyd med å kunne ønske ham velkommen til oss.

Back To Top
Search