Skip to content

Vi gratulerer Anita Stangeland med mottatt advokatbevilling.

Anita fikk sin master i rettsvitenskap ved UiB i 2013.

Hun har vært ansatt hos oss som advokatfullmektig siden 2014, med arbeidsoppgaver både innenfor sivile rettsområder og straffesaker.

Vi er svært fornøyd med å ha henne med videre på laget!

Back To Top
Search