Skip to content

Domstolsadministrasjonen har antatt fire verv som fast bistandsadvokat ved Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett.

En bistandsadvokat ivaretar offeret, fornærmedes eller de pårørendes interesser i en straffesak.

Advokat Helene Haugland er nå gjenoppnevnt for en periode på 6 år.

Ved antakelse av faste bistandsadvokater vil de formelle og og personlige kvalifikasjoner hos søkerne være styrende for vurderingen av hvem som skal antas. Det er domstolene som er nærmest til å vurdere søkernes personlige kvalifikasjoner, og innstilling fra dommere og domstolsleder tilleggs stor vekt. Advokat Helene Hauglands innsats som bistandsadvokat for fornæmede i straffesaker er belønnet med innstilling som nummer en, og antagelse til gjenoppnevnelse etter hennes første seks år som fast bistandsadvokat.

Vi ved kontoret gratulerer vår dyktige medarbeider.

Back To Top
Search