skip to Main Content

Domstolsadministrasjonen har antatt fire verv som fast bistandsadvokat ved Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett.

En bistandsadvokat ivaretar offeret, fornærmedes eller de pårørendes interesser i en straffesak.

Advokat Helene Haugland er nå gjenoppnevnt for en periode på 6 år.

Ved antakelse av faste bistandsadvokater vil de formelle og og personlige kvalifikasjoner hos søkerne være styrende for vurderingen av hvem som skal antas. Det er domstolene som er nærmest til å vurdere søkernes personlige kvalifikasjoner, og innstilling fra dommere og domstolsleder tilleggs stor vekt. Advokat Helene Hauglands innsats som bistandsadvokat for fornæmede i straffesaker er belønnet med innstilling som nummer en, og antagelse til gjenoppnevnelse etter hennes første seks år som fast bistandsadvokat.

Vi ved kontoret gratulerer vår dyktige medarbeider.

Back To Top
×Close search
Search