skip to Main Content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 919318813
Saksnummer 18-185761KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 25.01.2019
Klokken 09:30
Frist dag 11.12.2018
Anmeldelse av krav 11.01.2019
Konkursåpning 11.12.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search