skip to Main Content
Bobestyrer Erik Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 917877513
Saksnummer 19-017496KON-STAV
Skiftesamling 05.03.2019
Klokken 10:30
Frist dag 31.01.2019
Anmeldelse av krav 09.03.2019
Konkursåpning 31.01.2019
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search