skip to Main Content
Bobestyrer Erik Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 816211832
Saksnummer 18-091239KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 15.08.18
Klokken 13:00
Frist dag 14.06.18
Anmeldelse av krav 01.08.18
Konkursåpning 27.06.18
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search