skip to Main Content
Bobestyrer Erik Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 918415734
Saksnummer 19-038711KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 29.04.19
Klokken 09:00
Frist dag 08.03.19
Anmeldelse av krav 08.04.19
Konkursåpning 08.03.19
Dokumentasjon
Kategorier
Back To Top
Search