Skip to content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 917462704
Saksnummer 23-016803KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 23.03.2023
Klokken 12:30
Frist dag 31.01.2023
Anmeldelse av krav 08.03.2023
Konkursåpning 08.02.2023
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search