skip to Main Content
Bobestyrer Erik Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 815 667 522
Saksnummer 19-051017KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 20.05.19
Klokken 09:30
Frist dag 29.03.19
Anmeldelse av krav 03.05.19
Konkursåpning 29.03.19
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search