Skip to content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 925231207
Saksnummer 22-070502KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 24.06.2022
Klokken 09:00
Frist dag 12.05.2022
Anmeldelse av krav 12.06.2022
Konkursåpning 12.05.2022
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search