Skip to content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 917446946
Saksnummer 22-114274KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 24.10.2022
Klokken 13:00
Frist dag 11.08.2022
Anmeldelse av krav 06.10.2022
Konkursåpning 06.09.2022
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search