skip to Main Content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 984736479
Saksnummer 18-126995KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 15.10.2018
Klokken 14:00
Frist dag 28.08.2018
Anmeldelse av krav 28.09.2018
Konkursåpning 28.08.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search