skip to Main Content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 818899122
Saksnummer 18-152996KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 13.12.2018
Klokken 09:30
Frist dag 15.10.2018
Anmeldelse av krav 30.11.2018
Konkursåpning 31.10.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search