Skip to content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnumme918112286918 918112286
Saksnummer 22-172074KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 12.04.2023
Klokken 10:00
Frist dag 23.02.2023
Anmeldelse av krav 23.03.2023
Konkursåpning 23.02.2023
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search