Skip to content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 816607582
Saksnummer 20-077040KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 01.07.2020
Klokken 09:30
Frist dag 26.05.2020
Anmeldelse av krav 30.06.2020
Konkursåpning 26.05.2020
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search