skip to Main Content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 913 481 135
Saksnummer 18-000771KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 20. februar 2018
Klokken 09:45
Frist dag 03.01.2018
Anmeldelse av krav 03.02.2018
Konkursåpning 03.01.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search