skip to Main Content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 888648402
Saksnummer 18-076152KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 16.08.2018
Klokken 14:00
Frist dag 11.05.2018
Anmeldelse av krav 02.07.2018
Konkursåpning 30.05.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search