skip to Main Content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 918646558
Saksnummer 18-161013KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 18.12.2018
Klokken 09:00
Frist dag 29.10.2018
Anmeldelse av krav 03.12.2018
Konkursåpning 29.10.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search