skip to Main Content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 999013384
Saksnummer 18-069665KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 12.06.2018
Klokken 09:00
Frist dag 03.05.2018
Anmeldelse av krav 03.06.2018
Konkursåpning 03.05.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search