skip to Main Content
Bobestyrer Erik Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 995 959 534
Saksnummer 18-003574KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 20.02.18
Klokken 13:00
Frist dag 13.11.17
Anmeldelse av krav 14.02.18
Konkursåpning 10.01.18
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search