Skip to content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 921893469
Saksnummer 22-014571KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 22.03.2022
Klokken 09:00
Frist dag 27.01.2022
Anmeldelse av krav 27.02.2022
Konkursåpning 27.01.2022
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search