skip to Main Content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 911889765
Saksnummer 19-050135KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 05.06.2019
Klokken 09:15
Frist dag 28.03.2019
Anmeldelse av krav 29.04.2019
Konkursåpning 28.03.2019
Dokumentasjon Link
Kategorier
Back To Top
Search