Skip to content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 919084480
Saksnummer 20-018762KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 15.04.2020
Klokken 09:00
Frist dag 03.02.2020
Anmeldelse av krav 03.03.2020
Konkursåpning 03.02.2020
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search