Skip to content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 922194033
Saksnummer 20-048934KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 19.05.2020
Klokken 12:30
Frist dag 27.03.2020
Anmeldelse av krav 27.04.2020
Konkursåpning 27.03.2020
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search