skip to Main Content
Bobestyrer Erik Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 919803428
Saksnummer 18-046126KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 14.05.18
Klokken 13:30
Frist dag 21.03.18
Anmeldelse av krav 25.04.18
Konkursåpning 21.03.18
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search