skip to Main Content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 989229338
Saksnummer 23-034744KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 12.05.2023
Klokken 09:30
Frist dag 18.01.2023
Anmeldelse av krav 11.04.2023
Konkursåpning 06.03.2023
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search