skip to Main Content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 917715904
Saksnummer 19-006515KON-STAV
Skiftesamling 12.03.2019
Klokken 14:00
Frist dag 29.11.2019
Anmeldelse av krav 21.02.2019
Konkursåpning 21.01.2019
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search