skip to Main Content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 817 226 582
Saksnummer 18-005812KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 21.02.2018
Klokken 09:30
Frist dag 11.01.2018
Anmeldelse av krav 15.02.2018
Konkursåpning 11.01.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search