skip to Main Content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 912130916
Saksnummer 19-008398KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 27.03.2019
Klokken 14:00
Frist dag 16.01.2019
Anmeldelse av krav 08.03.2019
Konkursåpning 08.02.2019
Dokumentasjon Link
Kategorier
Back To Top
Search