skip to Main Content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 919518464
Saksnummer 19-152873KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 02.12.2019
Klokken 09:00
Frist dag 16.10.2019
Anmeldelse av krav 16.11.2019
Konkursåpning 16.10.2019
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search