skip to Main Content
Bobestyrer Erik Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 982949564
Saksnummer 18-156844KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 06.12.18
Klokken 09:45
Frist dag 22.10.18
Anmeldelse av krav 27.11.18
Konkursåpning 22.10.18
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search