skip to Main Content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 918487514
Saksnummer 19-042873KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 29.04.2019
Klokken 09:30
Frist dag 15.03.2019
Anmeldelse av krav 15.04.2019
Konkursåpning 15.03.2019
Dokumentasjon Link
Kategorier
Back To Top
Search