skip to Main Content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 915267939
Saksnummer 18-052069KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 23.05.2018
Klokken 14:00
Frist dag 19.02.2018
Anmeldelse av krav 12.05.2018
Konkursåpning 12.04.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search