Skip to content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 925144991
Saksnummer 22-036830KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 02.05.2022
Klokken 09:30
Frist dag 09.03.2022
Anmeldelse av krav 09.04.2022
Konkursåpning 09.03.2022
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search