skip to Main Content
Bobestyrer Per Asle Ousdal
Skifterett Jæren tingrett
Organisasjonsnummer 920 759 637
Saksnummer 19-005928KON-JARE
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 15.02.2019
Klokken 08:45
Frist dag 11.01.2019
Anmeldelse av krav 13.02.2019
Konkursåpning 11.01.2019
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search