skip to Main Content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 912362078
Saksnummer 18-090414KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 15.08.2018
Klokken 10:00
Frist dag 13.06.2018
Anmeldelse av krav 13.07.2018
Konkursåpning 13.06.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search