skip to Main Content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 985505349
Saksnummer 19-139599KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 25.11.2019
Klokken 09:30
Frist dag 12.09.2019
Anmeldelse av krav 23.10.2019
Konkursåpning 23.10.2019
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search