Skip to content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 979487606
Saksnummer 20-118628KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 21.10.2020
Klokken 09:00
Frist dag 25.08.2020
Anmeldelse av krav 25.09.2020
Konkursåpning 25.08.2020
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search