skip to Main Content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 916715269
Saksnummer 18-109244KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 16.10.2018
Klokken 09:30
Frist dag 18.07.2018
Anmeldelse av krav 03.10.2018
Konkursåpning 03.09.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search